Zwracając się po włosku po modlitwie Anioł Pański papież powiedział: "W tych dniach z uwagą śledzę delikatną sytuację drogiego narodu egipskiego".

Reklama

"Proszę Boga, aby ziemia ta, błogosławiona przez obecność Świętej Rodziny, odnalazła spokój i pokojową koegzystencję dzięki zbiorowemu zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego"- dodał Benedykt XVI, który po raz pierwszy wypowiedział się na temat wydarzeń w tym kraju.