Jeszcze w 2002 roku 80 procent Amerykanów uważało, że gospodarka wolnorynkowa to najlepszy z możliwych system ekonomiczny, co było najwyższym poparciem w historii. Obecnie podziela ten pogląd już tylko 59 procent uczestników ankiety.

Reklama

Jest to mniejsze poparcie dla wolnego rynku niż w Chinach i Brazylii, gdzie 67 procent społeczeństwa ocenia system wolnego rynku jako najlepszy. W Indiach popiera wolny rynek taki sam odsetek populacji jak w USA.

Badania GlobeScan przeprowadzono w 25 krajach, gdzie przebadano opinię w sumie 12 884 osób. Średnie poparcie dla systemu wolnorynkowego w tych krajach wynosi 54 procent.