Grapel był oskarżany o szpiegostwo na rzecz Izraela.

Porozumienie w sprawie wymiany więźniów osiągnięto w kilka dni po dokonanej za egipskim pośrednictwem wymianie przetrzymywanego przez radykalne ugrupowanie palestyńskie Hamas izraelskiego żołnierza Gilada Szalita na ponad tysiąc palestyńskich więźniów.

Reklama

Jak głosi komunikat biura premiera, oczekuje się, że izraelski gabinet bezpieczeństwa zaaprobuje porozumienie na najbliższym posiedzeniu we wtorek. Zawarcie porozumienia potwierdzili również przedstawiciele władz egipskich.