W przyjętym jednomyślnie dokumencie komisja "apeluje o szybkie zakończenie śledztwa i zwrot Polsce wraku samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku". Inicjatorami oświadczenia są europosłowie: Marek Migalski (PJN), Krzysztof Lisek (PO) i Sławomir Nitras (PO).

Według Migalskiego stanowisko komisji jest podwójnym zyskiem dla strony polskiej.

Komisja powołała się na wielokrotnie powtarzane deklaracje składane przez władze rosyjskie, a zwłaszcza wyrażone przez Ministra Spraw Zagranicznych Siergieja Ławrowa oraz w nawiązaniu do inicjatywy polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Zdaniem posła Migalskiego apel o szybkie zakończenie śledztwa jest szczególnie ważny, gdyż pokazuje iż zakończeniem dochodzenia są także zainteresowane międzynarodowe instytucje.