Fidesz, który ma ponad dwie trzecie miejsc w parlamencie, przegłosował zmiany w konstytucji. Wśród poprawek znalazły się między innymi rozwiązania, które znacznie ograniczają możliwości agitacji w mediach podczas kampanii wyborczych, zabraniając publikacji ogłoszeń wyborczych w mediach komercyjnych.

Reklama

Nowe prawo zobowiązuje również młodych Węgrów, którzy kończyli bezpłatne studia, do podjęcia pierwszej pracy w kraju. Zmiany w konstytucji pozwalają również na karanie grzywną lub więzieniem bezdomnych, którzy śpią na ulicach. Konstytucja definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Preambuła zaczyna się słowami: Panie błogosław Węgrów.

Większość rozwiązań, które Fidesz umieścił w konstytucji, wcześniej zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Do konstytucji wprowadzono też zapis ograniczający orzeczenia Trybunału do kwestii proceduralnych. Przeciwko zmianom w węgierskiej konstytucji protestują przedstawiciele partii lewicowych. Na forum międzynarodowym rząd Orbana skrytykowały Unia Europejska, Rada Europy i Stany Zjednoczone. W odpowiedzi premier Węgier stwierdził, że jest to wtrącanie się w wewnętrzne sprawy jego kraju.