Uchwalone w marcu poprawki do konstytucji Węgier ograniczają uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego i dają parlamentowi prawo do decydowania, które organizacje wyznaniowe zostaną przez państwo uznane za Kościoły, a także zakazują kampanii wyborczej w mediach komercyjnych

Reklama

Większość posłów była zgodna, że większość 2/3 głosów w parlamencie nie upoważnia węgierską partię rządząca do dokonywania kontrowersyjnych zmian. Zdaniem przewodniczącego liberałów Guy Verhofstadta, zmiany wprowadzone do węgierskiej ustawy zasadniczej są jawnym zamachem na wartości, którymi kieruje się Unia Europejska. Jak dodał węgierska konstytucja w obecnym kształcie sankcjonuje łamanie europejskich zasad.

Verhofstad zaapelował do Rady Europejskiej o zastosowanie paragrafu 7 Traktatu Unii, który w szczególnych sytuacjach zezwala na wydanie zaleceń państwu jeszcze przed zakończeniem dochodzenia.

Komisarz do spraw sprawiedliwości Viviane Reding zapewniła, że Komisja śledzi wydarzenia na Węgrzech. Wszczęto już dwie procedury. Komisja Wenecka w połowie czerwca ma przedstawić raport o sytuacji w tym kraju, a w lipcu w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie.