Trybunał Praw Człowieka skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji. W wydanym wyroku sędziowie przypomnieli, że każdy obywatel ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego.Skargę do Trybunału złożyła mieszkanka Ołtarzewa skazana na dzień aresztu przez sąd w Pruszkowie za obraźliwe zachowanie wobec sędziów. Po aresztowaniu policja umieściła skarżącą w szpitalu psychiatrycznym. Kilkudniowe badania, nie wykazały choroby.

Reklama

Po skierowaniu skargi o bezprawne pozbawienie wolności, sąd rejonowy w Warszawie przyznał rację skarżącej, lecz nie zasądził odszkodowania. Sprawa trafiła do Strasburga. Sędziowie Trybunału jednogłośnie stwierdzili dwukrotne naruszenie przez Polskę artykułu konwencji, który gwarantuje obywatelom prawo do wolności oraz do odszkodowania za zatrzymanie niezgodne z przepisami. W wyroku sędziowie podkreślili, iż nie można w sposób dowolny stosować przymusowej hospitalizacji.
Trybunał skazał Polskę i polecił wypłacenie skarżącej 6 tysięcy euro zadośćuczynienia za poniesione straty moralne.