Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała raport na temat rozwoju, z którego wynika, że Kostaryka ma najniższy poziom udziału w życiu obywatelskim spośród całej Ameryki Łacińskiej oraz państw karaibskich.

Reklama

Zaledwie 14% osób jest częścią grupy sportowej, ponad 13% współtworzy lokalne wspólnoty, ponad 5% bierze udział w związkach zawodowych, a 2% udziela się w partiach politycznych.

Jak podkreślają specjaliści taka tendencja świadczy o całkowitym przekazaniu władzy w ręce rządzących. Jak pokazują badania, wielu mieszkańców Kostaryki, jest zadowolonych ze swego życia, co doskonale oddaje hasło kojarzone z tym państwem - "Pura vida", czyli Czyste, autentyczne
życie.

Pomiar satysfakcji z życia w tym kraju wypada niezwykle korzystnie, bo w skali od 1 do 10 ma aż 7,3, co jest bliskie najwyższemu wynikowi na świecie 7,8 jaki ma Dania.