Wiadomość o tym otrzymały niedawno nuncjatury apostolskie, a za ich pośrednictwem wszystkie episkopaty. Dziś ogłosił ją watykański sekretariat stanu. Na zakończenie specjalnej noty podkreśla się, że decyzja papieża Franciszka jest dalszym uproszczeniem kościelnej nomenklatury.

Reklama

Proces ten zapoczątkował Paweł VI w 1968 roku, gdy honorowych tytułów dla księży było aż czternaście. Obserwatorzy orzekli, że decyzja jest elementem reformy duchowieństwa oraz walki z karierowiczostwem w Kościele.

Nie ukrywają jednak, iż spodziewali się, że papież Argentyńczyk zacznie ją "od góry", eliminując na przykład tytuły eminencji i ekscelencji, przysługujące kardynałom i biskupom. Nie wykluczano też rezygnacji przez papieża z tytułu Ojciec Święty.