Rosyjscy dyplomaci proponują Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej: utworzenie wspólnej "grupy wsparcia", uznanie wyników krymskiego referendum oraz zorganizowanie referendum konstytucyjnego we wszystkich regionach Ukrainy.

Reklama

Konstytucyjne referendum miałoby pozwolić na zmianę ustroju Ukrainy z unitarnego na federacyjny. Nowa struktura zostałaby usankcjonowana zapisami w konstytucji.

Ukraina miałaby mieć status państwa neutralnego, którego granice i suwerenność gwarantują: Rosja, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. W konstytucji miałby znaleźć się zapisy odnoszące się do statusu języka rosyjskiego, poszanowania praw mniejszości narodowych i różnych religii.

Utworzenie "ukraińskiej Federacji" zostałoby usankcjonowane odpowiednią rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Początkiem tego procesu byłoby zorganizowanie Zgromadzenia Konstytucyjnego, w którym wzięłyby udział delegacje wszystkich ukraińskich regionów.