Wypowiedziane ma być porozumienie zawarte między Rosją i Ukrainą w 1997 roku, dotyczące parametrów podziału Floty Czarnomorskiej. Kolejne to umowa o statusie stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na terytorium Ukrainy i związane z tym ustalenia dotyczące wzajemnych rozliczeń. Wypowiedziana zostanie również podobna umowa zawarta w Charkowie w 2010 roku..

Reklama

Telewizja Rossija-24 zwróciła uwagę, że wypowiedzenie nie jest naruszeniem porozumienia, lecz zgodnym z prawem sposobem na jego rozwiązanie, przewidzianym w samym jego tekście.

Rosyjska flota po rozpadzie związku Radzieckiego miała bazę w Sewastopolu na Krymie. Teraz władze w Moskwie uważają, że Krym jest częścią Rosji, a więc umowy dotyczące stacjonowania floty nie są już potrzebne.