Według rankingu rozwoju społecznego (Human Development Index), zamieszczonym w najnowszym wydaniu Raportu o Rozwoju Społecznym 2014, Polska znalazła się na 35. miejscu na świecie, plasując się wśród krajów o bardzo wysokim poziomie rozwoju. Jak czytamy, to najwyższa dotąd pozycja naszego kraju w zestawieniu.

Reklama

W porównaniu do ubiegłego roku, Polska awansowała o cztery pozycje z 39. miejsca, poprawiając wskaźnik rozwoju społecznego z 0,821 na 0,834 w skali 0-1. Najwyższa dotychczas pozycja Polski w tym rankingu potwierdza stały wzrost jakości życia w naszym kraju.

Raport o Rozwoju Społecznym (The Human Development Report 2014) jest dokumentem corocznie publikowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme). Dokument jest kluczowym narzędziem w zakresie promowania powszechnej wiedzy na temat społecznego rozwoju na świecie.


Tegoroczny raport, który zaprezentowano w Tokio 24 lipca, zwraca uwagę na potrzebę promowania ludzkich wyborów i ochrony osiągnięć w sferze rozwoju społecznego. Jak podkreślają autorzy, aby rozwój społeczny był sprawiedliwy i trwały, trzeba zapobiec problemowi powszechnego poczucia niepewności.