Siergiej Andriejew został mianowany przedstawicielem Federacji Rosyjskiej w Polsce. Zastąpił on Aleksandra Aleksiejewa, który piastował ten urząd od 2010 roku. 56-letni Siergiej Andriejew pracuje w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych od 1980 roku. Od września 2010 roku był dyrektorem Sekretariatu Generalnego MSZ Rosji.

Reklama

Nowym ambasadorem Polski w Rosji została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Złożyła ona kopie listów uwierzytelniających rosyjskiemu wiceministrowi spraw zagranicznych Władimirowi Titowowi.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była od 2012 roku podsekretarzem stanu w MSZ. W latach 2008 - 2012 zasiadała w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych, związana też była z Ośrodkiem Studiów Wschodnich.