Zaostrzenie sankcji uzgodnili w piątek ambasadorzy państw członkowskich, ale ostateczna decyzja należy do europejskich rządów. Ma ona być podjęta w ramach procedury pisemnej. Jeśli do 18.00 nie wpłynie żaden sprzeciw, to sankcje zostaną zaakceptowane. Jutro mają być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Reklama