Dodatkowo według raportu w rejonach Doniecka i Ługańska ponad 10 tysięcy żołnierzy, powstańców i osób cywilnych zostało rannych.

Walki we wschodniej Ukrainie zmusiły ludność tam zamieszkałą do opuszczenia domów. Wielu Ukraińców, uciekając z obszaru wojny, trafiło jako uchodźcy w głąb kraju, wielu znalazło się w Rosji lub innych krajach sąsiednich.

Na uchodźstwie jest w tej chwili ponad 1.100.000 mieszkańców Ukrainy - szacuje Biuro do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

W regionie objętym konfliktem między prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez Rosję a rządowymi siłami ukraińskimi nadal żyje ponad 5 milionów ludzi.

Najnowszy raport dotyczący przestrzegania praw człowieka na Ukrainie ma być wydany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w poniedziałek.