Parlament zalecił utrzymanie sankcji wobec Rosji, dopóki nie wypełni w całości ustaleń i zobowiązań podjętych w Mińsku. Posłowie poparli przyjęte przez państwa członkowskie stanowisko, nie uznawania aneksji Krymu. W przypadku, gdyby doszło do eskalacji agresji, postulują zaostrzenie sankcji. Parlament zwrócił się do krajów członkowskich, by pomogły zwiększyć zdolności obronne Ukrainy.

Reklama

Pomimo trudnej sytuacji wywołanej przez wojnę, posłowie postulują stworzenie "mapy drogowej" realizacji najważniejszych reform. Apelują też o skuteczną walkę z korupcją. Zapewniają o możliwości ubiegania się o członkostwo w Unii.

Ponadto Parlament wezwał Komisję Europejską, by w najbliższych dwóch miesiącach przygotowała plan wysłania na Ukrainę, pod flagą Unii, konwojów pomocy humanitarnej oraz stawiła czoła wojnie informacyjnej. Jedną z propozycji jest powołanie rosyjskojęzycznej telewizji, która odkłamywałaby propagandę Moskwy.