Rosyjska dyplomacja twierdzi, że w 1993 roku Polska jednostronnie zerwała umowę o wzajemnym zwolnieniu z opłat za pomieszczenia wykorzystywane przez ambasady i konsulaty. W oficjalnym komunikacie Moskwa sugeruje, że wielokrotnie podejmowano ze stroną polską rozmowy na temat uregulowania tej kwestii, ale bezskutecznie.

Reklama

Tymczasem polska ambasada w przesłanym Polskiemu Radiu oświadczeniu stwierdza, że decyzja petersburskiego sąd jest nieprawomocna, bowiem na mocy Konwencji Wiedeńskiej pomieszczenia konsulatów mają status nietykalności. Jednocześnie polscy dyplomaci przypominają, że oczekują od strony rosyjskiej stosowania zasady wzajemności.

Jeśli Rosja użytkuje w Polsce dyplomatyczne nieruchomości bezpłatnie, to Polska liczy na takie samo traktowanie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Decyzja rosyjskiego sądu. Polscy dyplomaci muszą opuścić budynek konsulatu>>>