Zapisy tej treści znalazły się w poprawkach do ukraińskiej konstytucji, zaproponowanych przez samozwańcze republiki i wysłanych przedstawicielowi mińskiej grupy kontaktowej.

Reklama

Dokument z naniesionymi poprawkami jest dostępny na stronie internetowej Ługańskiego Centrum Informacyjnego. "W skład Ukrainy wchodzą: Autonomiczna Republika Krymu (…), miasta Kijów i Sewastopol" - cytuje fragment poprawki do artykułu 133 ukraińskiej konstytucji portal Lenta.ru.

Separatyści wprowadzili między innymi zapis o nadaniu specjalnego statusu miastom Kijów i Sewastopol oraz rejonom: ługańskiemu i donieckiemu. Półwysep Krymski został w marcu ubiegłego roku anektowany przez Rosję. Na tej podstawie rosyjski parlament wpisał oba podmioty do konstytucji Federacji Rosyjskiej.

Zdaniem niezależnych komentatorów sensacyjnie brzmiące informacje o uznaniu przez separatystów Krymu i Sewastopola za integralne części Ukrainy są jedynie kolejną próbą "mydlenia oczu światowej opinii publicznej".