Komisja wzięła Polskę na celownik w związku ze zbyt dużym zanieczyszczeniem powietrza w naszym kraju przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym także w roku 2014. Bruksela uznała, że podejmowane dotychczas działania prawne i administracyjne mające na celu ograniczenie utrzymującego się zanieczyszczenia są niewystarczające. W lutym Komisja wysłała do Warszawy ostatnie ostrzeżenie w tej sprawie.

Reklama

Druga skarga dotyczy niewdrożenia unijnych przepisów w sprawie prawa jazdy. Polska - podobnie jak Niemcy, Austria i Finlandia - m.in. nie wydawały praw jazdy na wymagane okresy ważności ani nie zdefiniowały prawidłowo niektórych kategorii praw jazdy.

Trzecia skarga do Trybunału ma związek z niepełnym wdrożeniem przez nasz kraj przepisów o jakości i bezpieczeństwie krwi ludzkiej. Chodzi o regulacje dotyczące m.in. minimalnego wieku dawców, warunków importu krwi z państw trzecich i obowiązków placówek służby krwi. Polska do tej pory nie poinformowała Komisji Europejskiej o przyjęciu przepisów krajowych w tej sprawie mimo, że powinna była to zrobić już kilka lat temu.