Reklama

Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego zaapelowała do polskich posłów , aby nie uchwalali w trybie szybkim ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem Anne Brasseur może ona w sposób poważny podważyć praworządność. Brasseur dodała, że proponowane, daleko idące ograniczenia władzy sądowniczej, których niezależność jest gwarantowana w konstytucji, jest sprawą, która zasługuje na głęboką refleksję.