Komisarz apeluje do prezydenta, aby media publiczne w Polsce pozostały niezależne. Jego zdaniem, ustawa przewiduje bezpośrednią kontrolę rządową ponieważ to przedstawiciele Rady Ministrów będą odpowiadać za to, kto będzie kierował mediami.

Reklama

Uważa więc, że jest to niezgodne ze standardami Rady Europy ponieważ media publiczne powinny pozostawać wolne od politycznego i ekonomicznego wpływu władz. Nils Muižnieks zauważa przy tym, że nowe prawo zostało uchwalone przez Sejm bez publicznej debaty, której przeprowadzenie w przypadku tak ważnych kwestii jest konieczne.