Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że macedońskie władze zwróciły się także do Polski z prośbą o wsparcie w ochronie granicy. Należałoby rozważyć - dodał - czy istnieje potrzeba, by nasi policjanci byli w Kosowie, czy nie warto byłoby ich przesunąć na którąś z granic europejskich. Minister Waszczykowski poinformował, że będzie o tym rozmawiał z ministrami w Polsce.

Polscy policjanci zostali wysłani do Kosowa kilka lat temu, by pomóc administracji ONZ, a potem Unii Europejskiej działającej na miejscu. Natomiast w ramach pomocy w kryzysie migracyjnym polscy strażnicy graniczni byli już na Węgrzech, w Słowenii i Grecji. W związku z tym, że greckie władze nie radzą sobie z ochroną granicy zewnętrznej Wspólnoty, sąsiadująca z Grecją Macedonia jest pod coraz większą presją.