Na stanowisku szefa FTS Władimir Buławin zastąpił Andrieja Bieljaninowa. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew przyjął w czwartek dymisję tego urzędnika, w którego gabinecie i mieszkaniu doszło w ostatnich dniach do rewizji.

Reklama

W czwartek poinformowano, że zgodnie z dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina przedterminowo wygasają pełnomocnictwa MikołajaCukanowa jako gubernatora obwodu kaliningradzkiego. Pełniącym obowiązki gubernatora został Jewgienij Ziniczew. Od czerwca 2015 roku generał Ziniczew stał na czele zarządu Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) obwodu kaliningradzkiego.

Cukanow był gubernatorem obwodu kaliningradzkiego od 2010 roku. Wcześniej zajmował stanowisko szefa administracji Gusiewa (pol. Gąbina) i kierował regionalnym oddziałem rządzącej partii Jedna Rosja. Po wyborach regionalnych w 2015 roku rozpoczął drugą kadencję na stanowisku gubernatora. Kandydował w tych wyborach z ramienia Jednej Rosji.

Cukanow został przedstawicielem prezydenta Rosji w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym. Stanowisko pełnomocnego przedstawiciela szefa państwa w okręgu federalnym istnieje od 2000 roku. Przedstawiciele podlegają bezpośrednio prezydentowi i wchodzą w skład administracji szefa państwa.

Północno-Zachodni Okręg Federalny obejmuje m.in. pogranicze Rosji z Estonią, Łotwą i Finlandią, enklawę kaliningradzką i Petersburg z obwodem leningradzkim oraz regiony Rosji położone nad Morzem Barentsa i Morzem Karskim. Dotychczasowym przedstawicielem prezydenta był w tym okręgu od 2013 roku Władimir Buławin. Jak podał dziennik "Kommiersant", Buławin od końca lat 70. pracował w służbach bezpieczeństwa; w 2006 roku był wicedyrektorem FSB, w 2008 roku był pierwszym zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Jego przejście na stanowisko szefa Federalnej Służby Celnej następuje dwa dni po głośnych rewizjach w gabinecie i mieszkaniu Andrieja Bieljaninowa, związanych ze śledztwem w sprawie przemytu alkoholu. Bieljaninow ma w śledztwie status świadka. Po rewizjach media opublikowały zdjęcia paczek banknotów zagranicznych walut oraz starych obrazów, znajdujących się według mediów w podmiejskim domu Bieljaninowa.