Były szef dyplomacji i marszałek Sejmu będzie uczestniczył w pracach Instytutu Geostrategii w CSIS, kierowanego przez byłego szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Zbigniewa Brzezińskiego. - Jest dla nas przywilejem powitać ministra Sikorskiego w CSIS, jako że powiększy on wiedzę naszego Centrum o Europie, Rosji, NATO i innych tematach o strategicznym znaczeniu - oświadczył prezes CSIS dr John Hamre w komunikacie Centrum.

Reklama

On jest oddanym Europejczykiem, wiernym atlantycystą (orędownikiem więzi USA z Europą), gorącym patriotą, zwolennikiem pojednania Wschód-Zachód o otwartym umyśle i jak najmilej widzianym gościem w CSIS - tak scharakteryzował Sikorskiego Zbigniew Brzeziński.

Sikorski był ministrem spraw zagranicznych w rządzie PO w latach 2007-2014, a potem marszałkiem Sejmu (2014-2015). Jest absolwentem Uniwersytetu w Oxfordzie.