Rozpoczęte w poniedziałek manewry zabezpieczenia techniczno-logistycznego odbywają się na poligonie Borysowskim, a także w wybranych punktach obwodów mińskiego, witebskiego i mohylewskiego.

Reklama

Celem ćwiczeń jest przygotowanie struktur dowodzenia, sił i środków zabezpieczenia technicznego i logistycznego do manewrów strategicznych Zapad-2017. Tematem pięciodniowych manewrów przygotowawczych jest „zastosowanie sił i środków zabezpieczenia technicznego i logistycznego sił zbrojnych Białorusi i Rosji do wykonywania wspólnych zadań w sytuacji rosnącego zagrożenia wojennego”.

Przećwiczone zostaną m.in. obsługa startu i lądowania samolotów na drogowym pasie startowym, załadunku amunicji na samochody wojskowe, ewakuacja i naprawa elementów sprzętu i uzbrojenia, montaż rurociągu polowego i infrastruktury do tankowania paliwa, wypiekanie i dystrybucja chleba.

W manewrach biorą udział struktury dowodzenia, jednostki i oddziały zabezpieczenia techniczno-logistycznego, a także jednostki i oddziały regionalnej grupy wojsk z obu krajów.

Reklama