W dniach 14-20 września na Białorusi mają się odbyć rosyjsko-białoruskie manewry Zapad '17. Według oficjalnych informacji weźmie w nich udział 12,7 tys. wojskowych, w tym 3 tys. z Rosji; zaangażowanych zostanie 700 jednostek sprzętu wojskowego. Nieoficjalne informacje wskazują, że liczba zaangażowanych w ćwiczenia może być znacznie wyższa.

Reklama

Obawy związane z przebiegiem manewrów wyrażali przedstawiciele krajów graniczących z Rosją na zachodzie. Dr Jacek Bartosiak uważa, że obawy są uzasadnione. - Rosja polityką swoją dokonuje próby miękkiej rewizji systemu poprzez testowanie zwłaszcza Stanów Zjednoczonych na wysuniętych rubieżach sojuszu (NATO - PAP) - powiedział.

Zdaniem eksperta w ten sposób Rosja próbuje wpłynąć na politykę amerykańską w celu "zwinięcia tak zwanego konstruktywistycznego ładu światowego", a także - jak stwierdził Bartosiak - zastraszając kraje wschodnich rubieży NATO, próbując zmieniać ich politykę, czy wpływając także na inne państwa dalej położone, by prowadziły politykę bardziej zgodną z tym, co chce Rosja.

- Rzeczywiście przy tego typu prężeniu muskułów jest potencjał eskalacji, jak zawsze w takich sprawach i dlatego powinniśmy się bać, zwłaszcza, że jesteśmy na tej wschodniej flance, jesteśmy głównym państwem sojuszu i powinniśmy się przygotowywać, monitorować i być gotowymi - powiedział o manewrach dr Bartosiak.

Ekspert ds. geostrategicznych przyznał, że podczas manewrów może dojść do prowokacji, a to - jego zdaniem może się różnie skończyć. - Tak samo jak do końca nie wiemy, jeżeli szczerze byśmy powiedzieli, jak to było z tą sierpniowa wojną 2008 roku w Gruzji. Obie strony twierdzą, że to była prowokacja drugiej strony i skończyło się tym, że Gruzja straciła część terytorium i państwo zostało osłabione - przypomniał. Dlatego właśnie jego zdaniem podkreślana jest możliwość prowokacji podczas Zapad '17.

Reklama

Jacek Bartosiak zwrócił uwagę na to, że siły militarnej nie liczy się wyłącznie potencjałem liczebnym armii, który państwa NATO - łącznie - mają większy niż armia rosyjska. - Wojsko się przede wszystkim liczy gotowością bojową oraz elastycznością strategiczną na wybranych kierunkach operacyjnych w połączeniu z przestrzenią geograficzną i terenem; jakie może osiągać cele. I wojsko rosyjskie pod tym względem jest znacznie lepsze od każdej armii zachodnioeuropejskiej - przyznał.

Odnosząc się do rosyjskiego potencjału dodał jednak: To nie jest już potężna armia Związku Sowieckiego, to nie jest wielkie, ogromne imperium lądowe o nieograniczonych zasobach ludzkich. Wojsko rosyjskie ma swoje ograniczenia, modernizacja trwa, nie jest w pełni przeprowadzona, są elementy słabe, a Polska nie jest małym państwem i ma też potencjał.