"Unia Europejska poprosiła władze Izraela o wyjaśnienia (ws. planów budowy - PAP), wyrażając jednocześnie nadzieję, że rozważą one ponownie te decyzje, szkodzące obecnym wysiłkom na rzecz znaczących rozmów pokojowych" - czytamy w oświadczeniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Reklama

To reakcja na ogłoszone w tym tygodniu plany władz Izraela dotyczące uruchomienia projektów, przetargów i pozwoleń na tysiące mieszkań na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym po raz pierwszy od 2002 r. w centrum Hebronu. Izraelska organizacja pozarządowa Pokój Teraz sprzeciwiająca się kolonizacji żydowskiej podała we wtorek, że izraelska administracja cywilna na okupowanym od 50 lat przez wojsko Zachodnim Brzegu Jordanu wyraziła zgodę na plany rozbudowy osiedli w różnym stadium realizacji.

Dokument Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych przytacza m.in. informacje o pierwszych od 20 lat pracach budowlanych prowadzonych w nowym osiedlu Amihai w okolicach Nablusu oraz przygotowawczych pracach ziemnych na spornym terenie Giwat Hamatos we Wschodniej Jerozolimie. Zwłaszcza te ostatnie, zdaniem UE, zagrażają przyszłości państwa palestyńskiego.

Oświadczenie przypomina oficjalne stanowisko Unii Europejskiej ws. budowania osiedli żydowskich i związanych z tym działań, w tym wysiedleń we Wschodniej Jerozolimie i przymusowych przesiedleń społeczności beduińskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu. Według UE wszelkie działania prowadzące do stworzenia nowych osiedli żydowskich w tym rejonie są nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego i podważają zasady współistnienia państwa żydowskiego i palestyńskiego oraz perspektywę trwałego pokoju.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych deklaruje jednocześnie, że wraz z międzynarodowymi i regionalnymi partnerami będzie nadal angażować się w podtrzymanie i wznowienie działań zmierzających do stworzenia dwóch państw, co uznaje za "jedyny realistyczny i trwały sposób spełnienia uzasadnionych dążeń obydwu stron".

Według oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, ziemie okupowane przez Izrael od czasu wojny sześciodniowej w 1967 r, w tym Zachodni Brzeg Jordanu, Wschodnia Jerozolima i Wzgórza Golan, nie są częścią uznawanych międzynarodowo granic państwa Izrael.