Dokument szacuje liczbę powracających do kraju Syryjczyków na 1,216,796 osób, w tym 364 tys. kobiet i 620 tys. dzieci - licząc od 15 września 2015 roku.

Codziennie do Syrii wracają kolejni wygnańcy. Tylko w ciągu ostatniej doby z Libanu powróciło 64 uchodźców, w tym 18 kobiet i 34 dzieci - przytacza dane portal strajk.eu.

Rosyjskie Centrum donosi przy tym, że chęć powrotu do Syrii wyraziło kolejne ok. 1,7 miliona ludzi.

W wyniku wojny w Syrii z kraju wyemigrowało ponad 4 miliony obywateli. Ponad 1,5 miliona osób trafiło do Libanu, około miliona do Jordanii. Należy jednak pamiętać, że wielu wciąż ryzykuje przeprawę do Europy i wzrost liczby powracających Syryjczyków wcale nie oznacza końca kryzysu uchodźczego. Niemniej sytuacja wcale nie wygląda tak jednoznacznie, jak opisują to prawicowe media.

Rosyjskie źródła podają ponadto, że obecnie w 69 miejscowościach syryjskich odbudowuje się i remontuje 52 szkoły, 23, przedszkola, 34 piekarnie, 33 stacje uzdatniania wody, 16 elektrowni, 17 punktów medycznych i 293 domy mieszkalne. To jednak wciąż zaledwie kropla w morzu potrzeb. Eksperci szacują koszt odbudowy kraju na ok. 200 mld dolarów.