Id al-Adha upamiętnia ofiarę Ibrahima (bibl. Abrahama) i jego posłuszeństwo wobec Boga. Ibrahim według islamu miał złożyć w ofierze Bogu swego syna Ismaila (blibl. Izmaela), Bóg jednak, widząc oddanie Abrahama, pozwolił mu złożyć w ofierze barana zamiast dziecka.

Reklama

Na pamiątkę czynu Ibrahima każdy ojciec rodziny składa w ofierze owcę, barana, wielbłąda lub krowę. Zwierzę musi zostać rytualnie zabite, a jego mięso ma zostać podzielone na trzy części, które mają trafić do potrzebujących, do krewnych, a pozostała 1/3 jest spożywana wspólnie przez rodzinę podczas uczty.

W związku z liczbą wiernych odbywających doroczną pielgrzymkę do Mekki – ponad 2 mln ludzi – w Mekce uiszcza się opłatę, a uboju rytualnego dokonują wynajęci rzeźnicy. Tego dnia muzułmanie świętują z rodzinami oraz obdarowują się prezentami.

Odbycie pielgrzymki do Mekki jest jednym z filarów islamu i każdy muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli jest do tego zdolny fizycznie i finansowo. Hadżdż jest demonstracją solidarności muzułmanów oraz ich oddania wierze w Allaha.