Jako pierwszy o piątkowej decyzji holenderskiego sądu poinformował w poniedziałek podał portal Onet. Z komunikatu zamieszczonego na stronach internetowych IRK wynika, że będzie on chciał uzyskać więcej informacji od polskich władz w sprawach, których dotyczą wnioski o ekstradycję.

Reklama

"IRK niepokoi się o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości i konsekwencji, jakie się z tym wiążą dla sprawiedliwego procesu wobec oskarżonych. Z tego powodu na wcześniejszym etapie we wszystkich sprawach zadano pytania polskim władzom. Powinny one dostarczyć wyjaśnień w sprawie niezależności sądów, które będą się zajmować sprawami kryminalnymi przeciwko podejrzanym" - podkreślił holenderski sąd.

Takie stanowisko to konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który w lipcu 2018 roku orzekł, że należy wstrzymać wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, jeśli dana osoba mogłaby być narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym do rzetelnego procesu.

Wyrok ten był odpowiedzią na pytanie irlandzkiego sądu, który rozpatrując sprawę ekstradycji Polaka Artura C., objętego Europejskim Nakazem Aresztowania, wskazywał na obawy co do praworządności w Polsce. Chodziło o uruchomienie przez Komisję Europejską art. 7 traktatu unijnego. Trybunał stwierdził, że to unijne sądy mają w razie konieczności oceniać ryzyko dla rzetelnego procesu w Polsce, biorąc pod uwagę stan praworządności.

Holenderski sąd IRK - jak wynika z udzielonych przez niego informacji - uznał, że we wszystkich Europejskich Nakazach Aresztowania wobec 11 osób, które rozpatruje, była potrzeba zadania dodatkowych pytań przed przekazaniem podejrzanych stronie polskiej. "Odpowiedzi, które sąd (w Holandii - PAP) otrzymał do tej pory, są niekompletne lub dają podstawy do postawienia dodatkowych pytań" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono w nim, że po orzeczeniu TSUE odpowiedź na pytanie ma być sformułowana przez konkretny sąd, który będzie się zajmował sprawą określonego podejrzanego. IRK przypomniał, że zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o ekstradycję może być odrzucony tylko wówczas, gdy wady wymiaru sprawiedliwości mają bezpośredni wpływ na sprawę danego podejrzanego. Dalsze kroki w sprawie Polaków mają być ogłoszone w najbliższych dwóch miesiącach.

Reklama

Onet przypomina, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy holenderski sąd odmawia wydania Polsce podejrzanego. Podobna sytuacja miała miejsce w październiku. Ostatecznie do ekstradycji doszło, ale z ponad miesięcznym opóźnieniem, po udzieleniu Holendrom przez sąd w Polsce odpowiedzi na pytania o sytuację w polskim sądownictwie.

Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) jest częścią holenderskiego wymiaru sprawiedliwości, która zajmuje się sprawami międzynarodowymi.