Sankcje będzie można również nałożyć na autorów cyberataków przeciwko państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Nowemu systemowi sankcji podlega także podejmowanie prób przeprowadzenia cyberataków o potencjalnie poważnych skutkach.

Reklama