Sekretarz generalny ONZ zaapelował o pamięć o ofiarach religijnych prześladowań, by wzmocnić wysiłki w celu "wyplenienia antysemityzmu, antymuzułmańskiej nienawiści, prześladowań chrześcijan i innych grup religijnych".

Guterres zwrócił też uwagę na rosnącą na świecie liczbę ataków na grupy i jednostki. - Żydzi są mordowani w synagogach, a ich nagrobki są bezczeszczone swastykami; muzułmanie są zabijani w meczetach, a ich miejsca kultu religijnego dewastowane; chrześcijanie są zabijani w czasie modlitwy, a ich kościoły podpalane - mówił.

Reklama

Obchodzony w czwartek dzień pamięci był, zdaniem szefa ONZ, okazją, by zamanifestować wsparcie ofiarom przemocy ze względu na religię czy wyznanie, "robiąc wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec atakom (na tle religijnym - PAP) i domagać się, by ich sprawców pociągać do odpowiedzialności".

Guterres ponadto wezwał do sprzeciwiania się tym, którzy "fałszywie i szkodliwie powołują się na religię w celu rozpowszechniania błędnych przekonań, siania podziałów oraz szerzenia strachu i nienawiści".

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Prześladowań ze względu na Religię lub Wyznanie obchodzono 22 sierpnia po raz pierwszy; został on ustanowiony z inicjatywy Polski.