Formalnie ustawa zostanie skierowana teraz do Izby Lordów, ale wieczorne głosowanie w praktyce przesądza o dacie wyborów. Za projektem ustawy zagłosowało 438 posłów, przeciwnych było 20. Wybory odbędą się w dniu, który zaproponował w przedstawionym wcześniej we wtorek projekcie ustawy rząd Borisa Johnsona. Posłowie opozycji zgłosili wprawdzie poprawkę przyspieszającą datę wyborów o trzy dni, ale została ona odrzucona stosunkiem głosów 295 do 315

Reklama

Wcześniej przepadła poprawka rozszerzająca czynne prawo wyborcze o obywateli państw UE i nadająca prawo do głosowania 16-latkom.