Zgodnie z normalną procedura do przyjęcia prawa UE potrzebne jest formalne posiedzenie Rady UE w Brukseli lub Luksemburgu. W związku z pandemią wiele posiedzeń zostało jednak odwołanych, część odbywa się w formie wideokonferencji.

Reklama

Kraje zdecydowała, że wideokonferencje będą odbywały się nadal, tak żeby można było podejmować decyzje. Potrzebna jest ich jednak formalna akceptacja.

Poniedziałkowa decyzja ma ułatwić przyjmowanie przez Radę aktów w procedurze pisemnej.

Zgoda ambasadorów na zastosowanie procedury pisemnej nie będzie musiała być tymczasowo wyrażana jednomyślnie, ale zgodnie z zasadą głosowania mającą zastosowanie do przyjmowanego prawa. Oznacza to, że istniejący wymóg jednomyślności dla wszystkich decyzji ambasadorów przy zastosowaniu procedury pisemnej przez Radę nie ma teraz zastosowania.

To nadzwyczajne rozwiązanie będzie obowiązywać przez 30 dni i może zostać przedłużone.