Nagłe zamknięcie części przejść granicznych i wprowadzenie kontroli na wielu z pozostałych spowodowało w ubiegłym tygodniu sięgające nawet 40 km kolejki tirów. Sytuacja dotyczyła też granicy Polski z Niemcami. Teraz jest już znacznie lepiej, ale w UE nadal są miejsca, np. między Węgrami a Rumunią, czy Francją a Szwajcarią, gdzie kierowcy muszą czekać, by przekroczyć granice.

Reklama

Dlatego Komisja wyszła w poniedziałek z wytycznymi, których stosowanie przez państwa członkowskie ma zapewnić płynny ruch i co za tym idzie nieprzerwane dostawy do fabryk, hurtowni i sklepów w całej UE nie tylko leków i sprzętu ochronnego, ale wszelkiego rodzaju dóbr.

- Wybuch epidemii koronawirusa ma ogromny wpływ na europejski transport. Środki wprowadzone, by spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, spowolniły, a czasem nawet sparaliżowały transport. To powoduje opóźnienia i może skutkować brakami towarów - powiedziała w przesłaniu wideo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wytyczne KE mówią o tym, że państwa UE mają niezwłocznie wyznaczyć odpowiednie wewnętrzne przejścia graniczne w transeuropejskiej sieci transportowej jako korytarze transportowe dla samochodów przewożących towary (tzw. zielone linie).

Reklama

Zielone linie mają być otwarte dla wszystkich pojazdów ciężarowych, niezależnie od tego jakie przewożą towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania lekarskie, nie powinno trwać dłużej niż 15 minut - zaleciła KE.

Reklama

- Priorytetem jest teraz zapewnienie, że ruch w UE będzie odblokowany. (...) W ciągu tego weekendu mieliśmy przejścia, przed którymi były 40-kilometrowe korki. To oznacza czas oczekiwania sięgający do 18 godzin. To musi się skończyć - oświadczyła von der Leyen.

Komisja proponuje, by kontrole kierowców były ograniczone do minimum i były tak przeprowadzane, żeby nie musieli oni opuszczać pojazdów. Zgodnie z wytycznymi kierowcy pojazdów ciężarowych nie powinni być proszeni o okazanie innych dokumentów niż dowód osobisty i prawo jazdy oraz, w razie potrzeby, pismo od pracodawcy. Akceptowane powinno być też elektroniczne składanie dokumentów.

W związku z obecną sytuacją Komisja wezwała też stolice do czasowego zawieszenia wszystkich ograniczeń w dostępie do dróg, takich jak zakazy weekendowe, nocne i sektorowe.

KE zachęca też w wytycznych państwa członkowskie do utworzenia bezpiecznych korytarzy tranzytowych, aby umożliwić obywatelom UE przejazd przez ich terytorium siecią transeuropejskich korytarzy transportowych. Kraje UE mają też dysponować co najmniej jednym portem lotniczym działającym na potrzeby repatriacji oraz międzynarodowych lotów pomocowych.