Ansa podała w sobotę, że minister spraw wewnętrznych napisała do przedstawicieli lokalnej administracji: "trudnościom firm i świata pracy" w związku z epidemią "mogą towarzyszyć poważne napięcia, których echem może być z jednej strony nawrót form pospolitej przestępczości i dojście do głosu ognisk ekstremizmu, a z drugiej to, że w obliczu nowych potrzeb zagnieżdżą się zgubne szanse dla organizacji przestępczych".

Reklama

Lamorgese zaapelowała o wzmożone kontrole i zapewnienie praworządności oraz bezpieczeństwa publicznego w kraju.

Ponadto zaznaczyła, że funkcjonariusze sił porządkowych muszą wykazywać wrażliwość i reagować na potrzeby społeczne i ekonomiczne w terenie.

Szefowa MSW zwróciła uwagę na konieczność niedopuszczenia do tego, by organizacje mafijne przeniknęły do sfery przetargów.

Trzeba zrobić wszystko, dodała, aby "wzmocnić ochronę legalnej gospodarki" przed wpływami przestępczości zorganizowanej i zamknąć wszelkie możliwe tereny jej działania "w trudnych warunkach, jakie nas czekają".