Aleksijewicz, która jest członkiem prezydium Rady, powołanej z inicjatywy Swiatłany Cichanouskiej, podkreśliła, że Białorusini domagają się zmian w sposób pokojowy i powinni pozostać zjednoczeni.

Reklama

Jej zdaniem rozwiązanie obecnego kryzysu politycznego na Białorusi wymaga zaangażowania społeczności międzynarodowej i władz innych krajów, w tym Rosji.

Białoruskie władze twierdzą, że utworzenie Rady Koordynacyjnej jest próbą „przejęcia władzy w kraju”.