Badanie opinii przeprowadzono dla „Charlie Hebdo”, który w środę ponownie opublikował karykatury proroka w swoim specjalnym dodatku, poświęconym procesowi 14 oskarżonych o współudział w organizowaniu zamachów terrorystycznych w 2015 roku.

Reklama

W sondażu 29 proc. ankietowanych muzułmanów oceniło, że „islam jest niezgodny z wartościami francuskiego społeczeństwa”. 40 proc. zadeklarowało natomiast, że przedkłada swoje przekonania religijne nad „wartości Republiki”. Wśród muzułmanów poniżej 25. roku życia odsetek ten wyniósł 74 proc.

61 proc. ankietowanych muzułmanów zgodziło się ze stwierdzeniem „islam jest jedyną prawdziwą religią”.

Dwie trzecie respondentów zapytanych przez IFOP o publikację karykatur Mahometa stwierdziło, że nie rozumie oburzenia, jakie wywołuje to wśród muzułmanów, natomiast 31 proc. ankietowanych Francuzów uważa, że publikacja karykatur była prowokacją.

Z kolei 69 proc. muzułmanów mieszkających we Francji uważa, że dziennikarze popełnili błąd, publikując karykatury, „ponieważ stanowiło to niepotrzebną prowokację”.

73 proc. ankietowanych muzułmanów twierdzi, że rozumie oburzenie wywołane przez te publikacje, podczas gdy tylko 29 proc. Francuzów niebędących muzułmanami wyraziło taką opinię.

18 proc. muzułmanów nie potępia dżihadystów, którzy dokonali ataku terrorystycznego na redakcję „Charlie Hebdo”, w którym zginęło 12 osób. Wśród muzułmanów w wieku od 15 do 24 lat odsetek tych, którzy nie potępiają ataku, wynosi 26 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1020 osób.