Ta maszyna to pierwszy z 17 śmigłowców HH-139B, których dostawa ma się zakończyć do roku 2021, a ich celem jest dalsze umocnienie wielozadaniowych zdolności włoskich sił powietrznych, jako głównego aktywu wspierającego reagowanie kryzysowe oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa, w całym kraju. Śmigłowiec znajdzie się w służbie 15. skrzydła włoskich sił powietrznych, które odpowiada za realizację misji poszukiwawczo-ratowniczych i wspiera społeczność w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych.

Reklama

Maszyny HH-139B będą realizować szeroką gamę misji takich jak: misje poszukiwawczo-ratownicze, walka z pożarami oraz przechwytywanie wolno poruszających się obiektów. Dołączą do obecnej floty 13 maszyn wielozadaniowych HH-139A i 4 maszyn VH-139, przy czym te ostatnie są wykorzystywane dla misji transportu rządowego. W porównaniu do HH-139A, 7-tonowy wariant HH-139B jest wyposażony, m.in. w nowy system optoelektroniczny, nowy radar, nowy wyciąg ratunkowy i konsolę misji w kabinie. Kluczowa awionika będzie wyposażona w wersję oprogramowania Phase 8 umożliwiającą jeszcze bardziej zaawansowaną nawigację w każdych warunkach pogodowych i zdolności w zakresie realizacji misji.

W celu zagwarantowania najwyższego poziomu szybkości reagowania i skuteczności, zapewniony zostanie poszerzony zasięg działania maszyn poprzez rozmieszczenie śmigłowców w szeregu baz. Każda maszyna może zostać szybko przekonfigurowana z misji poszukiwawczo-ratowniczych do obsługi misji ewakuacji medycznej czy gaszenia pożarów. Powiększenie floty śmigłowców HH-139 włoskich sił powietrznych przyniesie dodatkowe korzyści w zakresie wyjątkowych cech wspólnych oraz synergii logistycznych, operacyjnych i technicznych, certyfikacji i szkolenia rosnącej floty maszyn AW139 operatorów rządowych i służb publicznych we Włoszech. To zwiększa możliwość wykonywania skutecznych i bezpiecznych operacji, wspólnych z innymi użytkownikami tego nowoczesnego typu śmigłowca i stanowi skok jakościowy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zdolności do zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz zwiększa ogólną efektywność kosztową w całym cyklu życia. Podczas pandemii Covid-19, maszyny AW139 były intensywnie używane we Włoszech dla zapewnienia wyjątkowych w swojej klasie usług transportu z zachowaniem bezpieczeństwa biologicznego.

Reklama

Ponadto we Włoszech, poza szeregiem operatorów usług ratownictwa medycznego, śmigłowiec AW139 został wybrany przez włoską Guardia di Finanza, policję państwową, straż przybrzeżną, krajowy korpus straży pożarnej oraz Carabinieri. Ten najnowszy program włoskich sił powietrznych sprawia, że łączna liczba śmigłowców AW139 wybranych przez włoskich operatorów rządowych wzrośnie do prawie 80, realizując szeroką gamę zadań w zakresie użyteczności publicznej, włączywszy w to pilnowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego, patrolowanie, operacje sił specjalnych i antyterrorystycznych, misje poszukiwawczo-ratownicze, gaszenie pożarów, dowodzenie i kontrola, transport rządowy/VVIP, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz szkolenia.

Reklama

Wielu operatorów wojskowych oraz służby pilnujące porządku publicznego z krajów całego świata wybrały, albo już użytkują maszyny AW139 dla realizacji swoich potrzeb. Dzięki zamówieniom złożonym przez ponad 280 klientów z ponad 70 państw, AW139 jest najbardziej udanym programem śmigłowcowym ostatnich 15 lat; prawie 1100 maszyn znajdujących się w służbie wykonało łącznie ponad 2,9 mln godz. nalotu w najszerszej gamie misji. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych (US Air Force - USAF) wkrótce wprowadzą do służby oparty o AW139 śmigłowiec Boeing MH-139, który zastąpi flotę maszyn UH-1N.

17 maszyn HH-139B, które są dostosowanym do wymogów klienta wariantem śmigłowca AW139, będącego światowym bestsellerem, dołączą do obecnej floty 13 maszyn HH-139A i 4 maszyn VH-139A dla prowadzenia zadań takich jak misje poszukiwawczo-ratownicze, walka z pożarami oraz przechwytywanie wolno poruszających się obiektów. Dostawy zakończą się w 2021 roku.

HH-139B posiada nowy osprzęt i konfigurację wspierającą zadania realizowane przez włoskie siły powietrzne. Powiększa też flotę platform AW139 użytkowanych przez operatorów rządowych i ratowniczych we Włoszech; co zapewnia interoperacyjność oraz wydajność w zakresie ochrony społeczności i środowiska.

Prawie 1100 maszyn AW139 znajduje się w służbie ponad 70 państw. Śmigłowce są używane do realizacji wszystkich misji. Maszyny te, do chwili obecnej, mają już na swoim koncie ponad 2,9 mln godz. nalotu.