Stanowisko to znajduje się w opublikowanej przez Watykan odpowiedzi Kongregacji Nauki Wiary w sprawie udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Odpowiedź na przedstawioną wątpliwość jest negatywna - orzekła Kongregacja.

Reklama

Stanowisko Kongregacji

Następująco przedstawiła swoje stanowisko: "Nie jest dozwolone udzielanie błogosławieństwa związkom, także stałym związkom partnerskim, które zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem, (czyli poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, który sam w sobie jest otwarty na przekazywanie życia), jak to ma miejsce w przypadku związków między osobami tej samej płci".

Zaznaczono zarazem: "Obecność w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie zasługują na uznanie i docenienie, nie może jednak ich usprawiedliwić i w ten sposób uczynić z nich prawowitego przedmiotu błogosławieństwa kościelnego, ponieważ elementy te służą związkowi, który nie jest ukierunkowany według zamysłu Stwórcy".