Wzywamy społeczność międzynarodową do jednoznacznego potępienia masowych ataków grup terrorystycznych w Strefie Gazy na izraelskich cywilów i skupiska ludności oraz do poparcia podstawowego prawa Izraela do samoobrony - napisał w liście Gilad Erdan, ambasador Izraela w USA i przy ONZ.

Reklama

Państwo Izrael nie jest zainteresowane eskalacją przemocy. Jednak Izrael ma prawo i obowiązek bronić swojego narodu i suwerenności i będzie nadal stanowczo to robić - dodał.

Wcześniej pismo z Palestyny

List izraelskiego dyplomaty został przekazany do ONZ dzień po tym, jak ambasador Palestyny przy ONZ Rijad Mansur wystosował podobne pismo, w którym napisał, że "społeczność międzynarodowa, w szczególności Rada Bezpieczeństwa, musi bezzwłocznie zażądać od Izraela zaprzestania ataków na palestyńską ludność cywilną".

Zażądał również, aby Izrael zaprzestał swoich "planów przymusowego wysiedlenia i czystek etnicznych Palestyńczyków w Jerozolimie".

Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, trzecie od poniedziałku, zaplanowano na piątek. W odróżnieniu od dwóch poprzednich, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami z udziałem przedstawicieli Izraela i Palestyny, tym razem będzie ono miało charakter publiczny.

Piątkowa sesja RB ONZ, która odbędzie się w formie wideokonferencji, została zwołana na wniosek Tunezji, Norwegii i Chin.