Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zabrał głos w związku z toczącą się we Włoszech dyskusją, wywołaną przez ujawnioną w mediach watykańską notę na temat projektu ustawy. Stolica Apostolska argumentuje w tej nocie do ambasady Włoch i rządu, że projekt narusza konkordat i ogranicza wolność działalności Kościoła katolickiego.

Reklama

Kardynał Parolin powiedział portalowi watykańskich mediów, Vatican News, że zaaprobował treść tego, jak podkreślił, wewnętrznego dokumentu nieprzeznaczonego do publikacji i zawierającego wyrazy „pewnego zaniepokojenia” projektem ustawy. Chcę przede wszystkim sprecyzować, że w żaden sposób nie poproszono o zablokowanie ustawy. Jesteśmy przeciwko wszelkim postawom czy gestom nietolerancji i nienawiści z powodu orientacji seksualnej, jak i pochodzenia etnicznego czy wyznania - podkreślił kardynał Parolin.

Hierarcha zaznaczył: Nasze zaniepokojenie dotyczy problemów interpretacyjnych, jakie mogłyby wyniknąć w przypadku uchwalenia testu z tak niejasnymi i niepewnymi zapisami, które mogłyby odroczyć do momentu osądzenia zdefiniowanie tego, co jest przestępstwem, a co nim nie jest.

Poza tym, jak dodał, projekt nie daje sędziom koniecznych parametrów, by dokonać takiego rozróżnienia. Pojęcie dyskryminacji pozostaje zbyt nieokreślone - ocenił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Jego zdaniem mogłoby to prowadzić do uznania różnych zachowań za podlegające karze.

"Wysłanie noty to działanie prewencyjne"

Wysłanie noty kardynał Parolin uznał za działanie „prewencyjne”. To nie była ingerencja - zapewnił. Przytoczył słowa premiera Włoch Mario Draghiego, który oświadczył w środę w Senacie, że Italia to kraj świecki, a nie wyznaniowy. Zgadzam się w pełni z premierem Draghim w sprawie świeckości państwa i suwerenności włoskiego parlamentu - dodał.

Reklama

Co zawiera projekt ustawy?

Projekt ustawy przygotował deputowany centrolewicy Alessandro Zan. Jej celem - według wnioskodawcy i zwolenników, między innymi z Partii Demokratycznej oraz Ruchu Pięciu Gwiazd - jest zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji oraz przemocy na tle płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i niepełnosprawności. Projekt przewiduje rozszerzenie kategorii przestępstw z nienawiści na tle dyskryminacji rasowej, etnicznej czy religijnej, wpisanych do kodeksu karnego, na takie czyny wobec osób homoseksualnych, kobiet, niepełnosprawnych.

Ponadto zapisano w nim wprowadzenie ogólnokrajowego dnia przeciw homofobii i transfobii. Ma być on poświęcony krzewieniu, także w szkołach każdego szczebla, szacunku, postaw włączających i sprzeciwu wobec uprzedzeń i dyskryminacji. Taki dzień według wnioskodawców ma służyć "upamiętnieniu, informacji i refleksji", a w jego ramach szkoły i administracje publiczne mają organizować inicjatywy na rzecz uwrażliwienia wobec uprzedzeń homo- i transfobicznych.