To haniebne wydarzenie bije w pamięć o milionach pomordowanych w Zagładzie żydowskich obywateli naszego kraju. Nie zgadzamy się na taki niecywilizowany sposób manifestowania poglądów, który urąga czci ofiar Zagłady – napisali w oświadczeniu przekazanym mediom członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze".

Reklama

Jak podkreślili takie zdarzenia podważają wieloletnie działania na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-izraelskiego. Od symbolicznych aktów agresji i wyrzucania gruzu na chodnik już tylko niewielki krok do rzucania kamieniami w okna i w ludzi – napisali chrześcijańscy członkowie obu organizacji, które działają na rzecz wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenia stereotypów i tolerancji.

Zaapelowali do polskich władz o stanowcze potępienie incydentu przed Ambasadą Izraela w Warszawie i wyciągnięcie prawnych konsekwencji wobec organizatorów.

Incydent przed Ambasadą Izraela

30 czerwca Młodzież Wszechpolska poinformowała w mediach społecznościowych o akcji przed Ambasadą Izraela w Warszawie - wysypaniu gruzu, który został opatrzony napisem: "Oto wasze mienie". Była to odpowiedź na krytykę m.in. przez polityków z Izraela nowelizacji Kodeksu postepowania administracyjnego, którą 24 czerwca uchwalił Sejm. Zgodnie z tą nowelizacją po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania, np. w sprawie odebranego przed laty mienia. Ustawa trafiła do Senatu.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie 1 lipca potępiła ten incydent. Uważamy, że wysypanie przez Młodzież Wszechpolską gruzu przed Ambasadą Izraela w Warszawie i ustawienie tablicy z napisem: "Oto wasze mienie" to pierwsze realne, niepokojące skutki prac nad nową ustawą blokującą roszczenia o mienie pozostałe po wymordowanych polskich Żydach. Oczekujemy stanowczej reakcji prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz polskiego rządu i potępienia działań urągających pamięci milionów Żydów - polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej – napisał zarząd Gminy Żydowskiej w Warszawie.