"W ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej wzywam wszystkie strony do spotkania dzisiaj. Wytyczne z Porozumień Mińskich z pomocą dyplomacji zapewnią właściwą pokojową drogę do rozwiązania trwającego kryzysu (na Ukrainie)" - napisał na Twitterze Rau.

Reklama

Minister spraw zagranicznych Polski udostępnił także oświadczenie specjalnego przedstawiciela OBWE na Ukrainie Mikko Kinnunena, dotyczące spotkania TCG w sobotę, do którego w rezultacie nie doszło. W informacji prasowej Kinnunen zapewnił, że będzie kontynuował starania na rzecz prowadzenia dialogu w formacie TCG w celu deeskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy oraz powrotu do dialogu i przestrzegania Porozumień Mińskich.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. konfliktu na wschodzie Ukrainy składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Jej stałym miejscem obrad jest stolica Białorusi, Mińsk.