Dowódca Floty Czarnomorskiej Igor Osipow, jego pierwszy zastępca Siergiej Pinczuk, szef sztabu Floty Czarnomorskiej zostali zdjęci ze stanowisk. Dowódca 1. Armii Pancernej, 6. Armii Ogólnowojskowej i dowódca 22. Korpusu Armii również zostali usunięci ze swoich stanowisk. Wszyscy zostali usunięci ze swoich postów za niewykonanie przydzielonego im zadania – powiedział Skybycki.

Reklama