W Niemczech antysemickie stereotypy i uprzedzenia występują znacznie częściej wśród muzułmanów, niż w ogóle społeczeństwa. Ponadto wyborcy skrajnie prawicowej AfD znacznie częściej niż wyborcy innych partii zgadzają się z poglądami antysemickimi – wynika z ankiety, przeprowadzonej przez Instytut Demoskopii w Allensbach na zlecenie American Jewish Committee (AJC).

Reklama

Pogląd, że „Żydzi wykorzystują status ofiar Holokaustu na swoją korzyść”, podziela aż 54 proc. niemieckojęzycznych muzułmanów. W grupie ogólnej zgodziło się z tym ok. 30 proc. Ze stwierdzeniem „Żydzi są bogatsi, niż przeciętny Niemiec” zgodziło się 27 proc. badanych. Wśród muzułmanów poparcie wyniosło 47 proc.

Jak wyjaśnia „Welt”, to stwierdzenie nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, bowiem od lat 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego do Niemiec przybyło prawie 220 tys. żydowskich uchodźców. Obecnie grupa ta stanowi prawie 90 proc. Żydów, mieszkających w Niemczech. Wg danych Głównego Urzędu Opieki Społecznej dla Żydów, spośród tej grupy 65-70 tys. osób żyje w biedzie, a wielu wśród nich to starsze osoby, także ocaleli z Holokaustu.

Jedna trzecia ankietowanych muzułmanów uważa, że to Żydzi są „odpowiedzialni za wiele kryzysów gospodarczych”. Grupa nie-muzułmańskich respondentów poparła to w 11 proc.

Reklama

Wyniki wskazują po raz kolejny, że antysemityzm nie stanowi problemu na marginesie polityki, ale jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie – komentuje szef AJC Berlin, Remko Leemhuis. - Kwestia antysemityzmu nie odnosi się jedynie do społeczności muzułmańskiej. Nie można jednak ignorować tego ogromnego problemu, jeśli walka z antysemityzmem ma odnieść sukces.

Spośród ankietowanych nie-muzułmanów 54 proc. ma „dobry” lub „bardzo dobry” obraz państwa żydowskiego - Izraela. Wśród muzułmanów było to zaledwie 19 proc. respondentów, aż dwie trzecie tej grupy twierdzi, że ma „zły” lub „bardzo zły” obraz Izraela.

Po zbadaniu wyborców partii reprezentowanych w Bundestagu okazał się, że aprobata dla poglądów antysemickich wśród zwolenników AfD wynosi 48 proc. a wśród zwolenników Zielonych 24 proc.