Organy śledcze na szczeblu federalnym i krajów związkowych coraz częściej stosują zasadę "zero tolerancji" wobec przestępstw z nienawiści, a w szczególności wobec przestępstw motywowanych antysemityzmem.

W dziewięciu z 16 niemieckich krajów związkowych obowiązują obecnie przepisy, zgodnie z którymi postępowanie w sprawie przestępstw antysemickich z zasady nie powinno być umarzane, nawet w przypadku niewielkiej winy. Kolejne dopiero pracują nad ich wprowadzeniem, bądź uważają istniejące przepisy za wystarczające. Tak wynika z aktualnej analizy przeprowadzonej przez Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów, do której dotarł portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Reklama

"Zero tolerancji dla nienawiści do Żydów"

Komisarz ds. antysemityzmu w rządzie federalnym, Felix Klein jest zdania, że "niespójna sytuacja prawna w krajach (związkowych), która uwidacznia się w obecnej analizie stowarzyszenia sędziów, utrudnia przyjęcie jednolitego podejścia do walki z antysemityzmem". W przypadku przestępstw antysemickich ściganie nie powinno zależeć od tego, czy pokrzywdzony złoży skargę karną lub w którym kraju związkowym sprawca mieszka - powiedział Klein RND.

Państwo musi (...) dać wrogom wolności jasno do zrozumienia, że my, jako społeczeństwo otwarte, mamy zero tolerancji dla nienawiści do Żydów - podkreślił Klein. Te czyny powinny być ścigane bez "jeśli" i "ale". Kraje związkowe, które nie sformułowały jeszcze konkretnych instrukcji dla prokuratur, jak postępować z przestępstwami o podłożu antysemickim, chciałbym wyraźnie zachęcić do jak najszybszego podjęcia takich działań.

Konkretyzacja strategii "zero tolerancji" przez wymiar sprawiedliwości "polega między innymi na zapewnieniu, że w przypadku przestępstw, które zasadniczo mogą być ścigane wyłącznie na wniosek osoby poszkodowanej, postępowania są regularnie wszczynane nawet bez skargi karnej w przypadku antysemickiego motywu sprawcy. Ponadto, motywy antysemickie muszą być szczegółowo przedstawione w aktach oskarżenia i muszą być uwzględnione w okolicznościach obciążających - wyjaśnia portal RND.

W ubiegłym roku liczba przestępstw z nienawiści na tle antysemickim w Niemczech wzrosła o 15 procent - informuje RND.