Celem ćwiczeń, jak podano, jest "kontrola gotowości komend uzupełnień do wykonywania zadań". Ćwiczone będą m.in. uzupełnienia poprzez powołanie rezerwistów.

Udział żołnierzy Sił Operacji Specjalnych

Jednym z elementów ma również być powiadamianie poborowych o mobilizacji i organizacja ich zbiórek.

Reklama

W odróżnieniu od ubiegłych lat nie zostaną oni wysłani do dyspozycji jednostek, lecz będą uczestniczyć w ćwiczeniach w składzie komisariatów wojskowych – powiadomił resort.

Reklama

Planowany jest udział żołnierzy Sił Operacji Specjalnych, które mają "stworzyć sytuację zbliżoną do realnej".

Resort wyjaśnił, że ćwiczenia są elementem planu przygotowania sił zbrojnych i odbywają się co roku.

Nieplanowany sprawdzian sił reagowania

4 maja białoruskie władze wojskowe ogłosiły nieplanowany sprawdzian sił reagowania, który następnie został przedłużony 23 maja. Białoruś wysłała dodatkowe siły i sprzęt na południową granicę w celu "wzmocnienia jej ochrony".

Według władz w Kijowie przy granicy z Ukrainą w obwodach brzeskim i homelskim stacjonuje do siedmiu białoruskich batalionów – od 3,5 do 4 tys. żołnierzy.

20 czerwca władze Białorusi zaprosiły na granicę w obwodzie brzeskim dyplomatów wojskowych akredytowanych w Mińsku. Tego samego dnia władze białoruskie ogłosiły, że zamierzają wznowić działalność weryfikacyjną w ramach porozumień o kontroli zbrojeń