Parlament 531 głosami "za", przy 7 - "przeciw" i 34 wstrzymujących się zatwierdził porozumienie z Radą, aby nie uznawać dokumentów podróży wydanych przez Rosję w okupowanych regionach Ukrainy i tzw. terytoriach separatystycznych Gruzji do celów wydawania wiz lub przekraczania granic zewnętrznych UE.

Reklama

"Parlament Europejski jest zobowiązany, by nadal wywierać presję na Rosję"

Zgodnie z wnioskiem Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z państwami członkowskimi i sporządzić listę rosyjskich dokumentów podróży, zwłaszcza paszportów, które nie powinny być akceptowane. Jednak osoby uciekające przed konfliktem w Ukrainie nadal będą mogły wjechać do UE ze względów humanitarnych.

Rosyjskie paszporty na okupowanych terenach

Reklama

Po głosowaniu sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, czyli Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w PE, Hiszpania) powiedział: Parlament Europejski jest zobowiązany do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, aby nadal wywierać presję na Rosję za pomocą środków prawnych i politycznych, aby upewnić się, że Putin zapłaci wysoką cenę za tę nielegalną wojnę i za międzynarodowe zbrodnie popełnione przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.

Po tym, gdy decyzja zostanie również oficjalnie przyjęta przez Radę i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, wejdzie ona w życie następnego dnia. Rosja wydaje paszporty mieszkańcom Krymu od czasu aneksji półwyspu w 2014 r., a obecnie robi to również na innych niekontrolowanych przez rząd Ukrainy obszarach kraju. Nieakceptowanie tych rosyjskich paszportów miałoby zastosowanie, gdy ktoś wystąpi o wizę na wjazd do UE lub gdy przekroczy zewnętrzne granice UE.

Reklama

Według Komisji prawie wszystkie państwa członkowskie oświadczyły już, że nie uznają rosyjskich paszportów wydanych w okupowanych regionach. Wniosek ma na celu zapewnienie pewności prawnej oraz skoordynowanego, spójnego podejścia.

Z Strasburga Łukasz Osiński