W raporcie dotyczącym wydarzeń na froncie 15 sierpnia br. amerykański think tank podaje, że Ukraińcy prowadzili działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach: na kierunku Bachmutu w obwodzie donieckim, Melitopola (zachodnia część obwodu zaporoskiego) i Berdiańska (na pograniczu obwodów zaporoskiego i donieckiego).

Reklama

ISW przekazuje, że w obwodzie ługańskim siły ukraińskie, jak się wydaje, przesunęły się naprzód na południe od Dibrowy - miejscowości leżącej 7 km na południowy zachód od Kreminnej.

"Kontrofensywa na południu postępuje powoli"

ISW zauważa, że ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk wyjaśnił, iż kontrofensywa na południu postępuje powoli, bo siły ukraińskie zmagają się tam z trzema liniami umocnień rosyjskich. Pierwszą linię stanowią szerokie na kilka kilometrów pola minowe, drugą - pozycje artylerii, a trzecią - pozycje tyłów.

Czernyk wskazał, że szczególnego znaczenia nabiera walka przeciwko artylerii rosyjskiej, zapobiegająca rosyjskim atakom artyleryjskim na siły ukraińskie oczyszczające pola minowe. Opinia ta "jest zgodna z wcześniejszymi ocenami ISW, iż elastyczna obrona rosyjska - uzasadniona w świetle doktryny - spowalnia postępy sił ukraińskich na południu" - wskazują amerykańscy eksperci.